ZWROT TOWARU

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

1. Odsyłany towar musi zawierać oryginalne pudełko, nie może nosić śladów montażu oraz użytkowania oraz nie może być uszkodzony.
2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu Paragon/ Fakturę Vat, wypełniony oraz podpisany Formularz odstąpienia od Umowy
3. Towar powinien być odpowiednio przygotowany do transportu, najlepiej części zapakować w dodatkowe pudełko.
4. Zgłoszenia zwrotów przyjmujemy na bieżąco, o rozpatrzeniu zwrotu informujemy drogą mailową, bądź telefonicznie.
5. W przypadku wymiany towaru zostanie wystawiona korekta dokumentu sprzedaży.
6. Sposób zwrotu należności: dokonujemy na rachunek bankowy klienta, który zostanie wskazany w formularzu zwrotu. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności w ciągu 14 (czternaście) dni - ale w praktyce robimy to natychmiast po otrzymaniu towaru.

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

--------------------------------------

REKLAMACJE

Reklamacja towaru - w przypadku gdy zamówiony towar okaże się wadliwy lub zostanie stwierdzona wada podczas użytkowania (w okresie trwania gwarancji) należy zgłosić reklamację.

1. Towar wysyłany na reklamację powinien być kompletny (w przypadku zestawów elektrycznych haka wystarczy odesłać sam moduł), wszystkie elementy który wchodziły w skład zestawu należy również wysłać (urwane śruby montażowe sprężynki). Towar nie musi być zapakowany w oryginalne pudełko.
2. Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy uszkodzonych elementów.
3. Do towaru wysyłanego na reklamację należy dołączyć dowód zakupu, oraz wypełniony i podpisany Protokół Reklamacji
4. Koszt wysyłki reklamowanego towaru w chwili wysyłki pokrywa zwracający, który odpowiada również za zabezpieczenie towaru podczas transportu, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostaje odesłany na koszt sprzedającego.
5. Reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad.
6. Reklamacja towaru rozpatrywana jest w ciągu do 14 dni roboczych, od daty przyjęcia części przez Dział reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji informujemy droga telefoniczną lub mailową.

POBIERZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Reklamacja uszkodzonej paczki w transporcie - Towar uszkodzony w transporcie, należy odesłać na adres naszej firmy wraz z dowodem zakupu, sporządzonym protokołem szkody wypełnionym w obecności kuriera, prosimy również o opisanie dokładnej przyczyny reklamacji.

W przypadku widocznego uszkodzenia paczki, należy wraz z kurierem spisać protokół szkodowy, oraz wysłać oryginał dokumentu wraz z uszkodzonym towarem. Paczka powinna być odesłana w dzień dostawy, koniecznie prosimy również o kontakt telefoniczny z informacją o zaistniałej sytuacji.

Jeżeli w przypadkach w/w nie zostanie sporządzony protokół szkody reklamacja takiego towaru jest bezpodstawna, i nie podlega odszkodowaniu.